Home / tarieven

Acupunctuur tarieven Freugde 2022


Behandelingen

Acupuntuurbehandeling: € 70,00
Kort acupunctuur consult: € 45,00
Voedingsadvies: € 70,00
Guasha, moxa en cupping vallen onder acupunctuur.

Vergoeding van uw zorgverzekeraar:

Acupunctuur wordt vergoed door de meeste (aanvullende) zorgverzekeringen. In uw polis kunt u terugvinden welke vergoeding u krijgt. U heeft voor het bezoek aan een acupuncturist geen verwijsbriefje nodig van uw huisarts.

Ik ben aangesloten bij beroepsvereniging de Zhong (www.zhong.nl), de Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde (NVTCG). De meeste ziektekostenverzekeraars vergoeden geheel of gedeeltelijk de kosten van de consulten wanneer u een aanvullende verzekering heeft afgesloten.

Op de website van Zhong staat een overzicht van de vergoedingen. Om zeker te zijn van vergoeding kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Belangrijke codes voor vergoeding van uw zorgverzekeraar:

Code van Zhong: 1405770111157
AGB-code Praktijk Freugde 90-52850
AGB-code(s) Zorgverlener(s) : 90-044124
Kamer van Koophandel Leeuwarden: 52518493

Een afspraak afmelden

Bij verhindering dient u tenminste 24 uur van te voren af te zeggen anders wordt de afgesproken tijd in rekening gebracht.

Indien u klachten heeft t.a.v. mijn of mijn behandeling, vraag ik u deze allereerst met mij te bespreken. Wanneer dat niet of niet voldoende lukt dan kunt u zich wenden tot de Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen (KAB www.kab-klachten.nl)

 

Bescherming persoonsgegevens


Ik heb als acupuncturist een geheimhoudingsplicht ook wel beroepsgeheim genoemd. Als uw acupuncturist gebruik ik als enige de gegevens uit uw dossier en ben ik de enige die daar toegang toe heeft. Voor een acupunctuurbehandeling is het nodig dat ik, als uw behandelende acupuncturist, een dossier aanleg. Dit ben ik tevens wettelijke verplicht en wordt opgelegd door de WGBO. Uw acupunctuurdossier bevat notities over uw gezondheid en informatie over uw onderzoeken en behandelingen bij een arts of therapeut. Ook staan er in het dossier gegevens die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, met uw nadrukkelijke toestemming, heb opgevraagd bij andere therapeuten zoals bijvoorbeeld een behandelend arts of huisarts. Als acupuncturist doe ik mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen.
Dit betekent dat ik: uw gegevens zowel medisch als persoonlijk correct behandel; ik er er op toe zie dat de toegang tot uw persoonlijke dossier niet toegankelijk is voor onbevoegden.

De gegevens uit uw dossier worden voor de volgende doelen gebruikt: om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming; voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid; Voor het geanonimiseerde gebruik bij intervisies met collega acupuncturisten; voor mijn financiële administratie.
Ik moet uw dossier volgens de wet op de behandelovereenkomst, 15 jaar bewaren.


Factuur voor uw zorgverzekeraar
Op uw nota die u ontvangt staan uw gegevens die door de zorgverzekeraar opgevraagd worden. Hiermee kunt u uw declaratie indienen zodat ude kosten kunt declareren. Hierop staan: uw naam, adres en woonplaats, geboortedatum, datum van de behandeling en een type behandeling en de kosten van het consult.